iPad-onderwijs

ICT is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Dit geldt natuurlijk ook voor het onderwijs op onze school. De afgelopen jaren hebben we hier veel ervaring mee opgedaan.
Op het Farelcollege werk je vanaf de brugklas tot en met het vierde leerjaar met je eigen iPad. In de les leren we je hoe je op een veilige manier met je iPad kunt omgaan en welke apps je goed kunt gebruiken. De iPad is een hulpmiddel in de les waarmee je de stof actiever en meer naar persoonlijke behoefte kunt verwerken.

Blended learning
Wij hebben gekozen voor de onderwijsvisie van ‘Blended learning’. Dit houdt in, dat leren altijd een combinatie is van klassikaal onderwijs en online leren. Het is een ‘mix’ van leren met en zonder technologie, van ‘papieren’ en digitale leermiddelen. Dat betekent, dat de iPad naast de boeken en schriften wordt gebruikt. Het vakmanschap en de persoonlijke aandacht van de docent blijven essentieel.

Klaslokaal-app
Dit schooljaar zijn we in alle brugklassen gestart met de Klaslokaal-app. Hiermee helpen we leerlingen bij het beheer van de iPad. Zo kunnen we leerlingen beter begeleiden bij het gebruik van de iPad in de les.

Veelgestelde vragen
Werken de leerlingen heel de dag op de iPad?
Nee. De iPad wordt bij ieder vak gebruikt, maar niet elke les.

Wie beheert de iPad?
De leerling is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het beheer van de iPad. In het vak 21st century skills leren de leerlingen hoe ze dat het beste kunnen doen. De iPad (van alle leerlingen die in het schooljaar 2017-2018 in de brugklas zijn gestart) wordt gedeeltelijk ook door de school beheerd. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld betaalde apps gratis ter beschikking stellen aan leerlingen. Daarnaast kunnen we hiermee leerlingen in de les beter volgen en helpen, of bepaalde apps tijdens de les toestaan of juist afsluiten om fraude bij toetsen te voorkomen. We gebruiken voor dit beheer in de les het programma Klaslokaal.
Alle digitale hulpmiddelen die we inzetten, waaronder de Klaslokaal-app, komen ten goede aan het onderwijs en respecteren ieders privacy. Daartoe zijn we wettelijk verplicht.

Hoe komen de juiste apps op de iPad?
iPads van brugklasleerlingen worden vooraf voorzien van een profiel. Het is daarmee voor ons mogelijk om aan het begin van het schooljaar de meeste gebruikte apps naar leerlingen in de brugklas te pushen: ze worden automatisch gedownload op de iPad.

Mag mijn kind spelletjes doen op de iPad?
De iPad is primair bedoeld voor schoolgebruik. We raden ouders af om spelletjes op de iPad toe te staan.

Mag het ook een ander merk tablet zijn?
Nee. We hebben als school gekozen voor de iPad, omdat de meest bruikbare apps voor het onderwijs in de App Store van Apple te vinden zijn en omdat de grote uitgeverijen zich in eerste instantie richten op de iPad. We verwachten van docenten dat zij de werking van apps ook aan leerlingen kunnen uitleggen en ook daarvoor is het nodig te kiezen voor één besturingssysteem.

Kosten iPad
Er zijn vier verschillende mogelijkheden:

1. Directe aanschaf
U kunt met een eenmalige korting van € 115,89* een iPad 32GB* aanschaffen via een speciaal ingerichte webshop, die in samenwerking met de officiële reseller AMAC tot stand is gekomen. Via de webshop betaalt u het bedrag van € 293,11* (iPad excl. hoes) in één keer. Ook wordt er via de webshop een hoes (€39,95) en een verzekering aangeboden. De hoes en de verzekering zijn optioneel, maar raden wij u dringend aan. De verzekering kost € 89,95* exclusief €9,95* administratiekosten en heeft een looptijd van 36 maanden.

2. Afbetalingsregeling
U betaalt de iPad 32GB* inclusief hoes dan in 36 termijnen af. Hierbij worden wel andere voorwaarden gesteld:
• Er wordt een eenmalige aanbetaling van € 50* berekend.
• Een hoes en een verzekering zijn verplicht en worden in het termijnbedrag meegerekend.

Het termijnbedrag zal rond de € 11* bedragen, welke middels een automatische incasso zal worden verrekend. Ook hier krijgt u natuurlijk een eenmalige korting van € 115,89* aangeboden. Deze wordt verrekend met het termijnbedrag. Voor de afbetalingsregeling wordt een overeenkomst opgesteld waarvan de exacte voorwaarden in de webshop te vinden zijn Over deze afbetalingsregeling wordt geen rente berekend.

*Prijzen en model zijn onder voorbehoud van wijzigingen

Er kan slechts eenmaal gebruikgemaakt worden van de aangeboden korting van € 115,89*. Om onderwijskundige en beheerstechnische redenen is het niet toegestaan een iPad van thuis mee te nemen. Alle benodigde apps worden door de school verstrekt, betaald en naar de iPad gestuurd.

3. In bijzondere gevallen kan er maatwerk geboden worden
We willen in geen geval dat de aanschaf van een iPad voor ouders een belemmering voor aanmelding en toelating vormt. Mocht u dat wel zo ervaren, dan zullen we alles in het werk stellen om samen met u een haalbare regeling te treffen.

4. Ridderkerkpas
In Ridderkerk is er voor ouders en kinderen met een minimuminkomen de Ridderkerkpas. Vanaf het schooljaar 2017-2018 krijgen deze ouders een vergoeding voor schoolkosten van maximaal € 250 per schooljaar.
Deze tegemoetkoming kunt u voor alle schoolkosten gebruiken.
Ouders die de Ridderkerkpas hebben, verzoeken wij dit bij aanmelding van hun kind aan te geven. U krijgt dan via de school een aanvraagformulier.
Als uw kind een Ridderkerkpas heeft staat er jaarlijks een tegoed op van € 450 euro als uw kind ouder is dan 12 jaar en tot de leeftijd van 18 jaar. Met dit tegoed kunt u de schoolkosten betalen die nog resteren. U kunt hier bijvoorbeeld de aanschaf van de iPad mee betalen.

Heeft u een laag inkomen maar nog geen Ridderkerkpas dan kunt u het aanvraagformulier bij de school ophalen en de pas alsnog aanvragen. In het formulier staat hoe hoog uw inkomen mag zijn. Het formulier is ook te vinden op de website van de gemeente, kijk hiervoor bij ‘minimaregelingen’. U kunt dan ook gelijk de schoolkostenregeling aanvragen.
http://www.ridderkerk.nl/inwoners/producten-a-z_47961/product/minimaregelingen_349.html
Volgt u een traject schuldsanering via de gemeente dan kunt u ook in aanmerking komen voor de Ridderkerkpas en de schoolkostenregeling.

Barendrecht
In Barendrecht is het voor ouders met een minimuminkomen via de ‘Verordening Meedoen voor minima’ mogelijk een aanvraag in te dienen. Ook in Barendrecht krijgen ouders met kinderen vanaf 12 jaar een jaarlijks tegoed van € 450.

Rotterdam
Rotterdamse ouders met een minimuminkomen kunnen bijzondere bijstand aanvragen. Ouders kunnen een tegoed van € 250 per kind ontvangen. Het tegoed is gekoppeld aan de Rotterdampas van het kind en kan worden besteed aan sport- of schoolspullen in geselecteerde winkels.

Voor financiële vragen kunt u contact opnemen met mevrouw D. Arends (ma, wo) via telefoonnummer 0180 411 777 of e-mail d.arends@farelcollege.nl