Vmbo basis met lwoo

Het vmbo is een voorbereidende beroepsopleiding, die vier jaar duurt. De eerste twee jaar krijg je algemene vakken: Nederlands, Engels, wiskunde en biologie. Die heb je nodig voor je basiskennis. Je krijgt ook sport, tekenen, muziek en handvaardigheid. En je krijgt praktijkvakken zoals koken en techniek. Je gaat ontdekken waar je goed in bent, zodat je in klas 2 een goede keuze kunt maken voor de bovenbouw.

Wil je werken in een winkel, op kantoor, bij de politie of de brandweer, in de handel of als zelfstandig ndernemer? Of zie je meer in werken met kinderen, ouderenzorg of sport & recreatie? Dat bepaalt welk profiel je het beste kunt kiezen:

  • Dienstverlening & Producten
  • Economie & Ondernemen
  • Zorg & Welzijn


Vmbo basis met leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) in de onderbouw
Vmbo basis met lwoo is een extra steuntje in je rug om je te helpen een vmbo-diploma te behalen. Al vanaf het eerste leerjaar zit je in een kleine klas met ongeveer vijftien leerlingen. Je krijgt dezelfde vakken als de andere leerlingen in het vmbo, maar je hebt niet voor elk vak een aparte docent. De docenten en leerlingen leren elkaar daardoor goed kennen. We geven extra aandacht aan je planning. Heb je je huiswerk goed genoteerd en heb je het juiste huiswerk gemaakt? Je krijgt ook een middag in de week projectonderwijs. En als je hoge cijfers haalt, is het mogelijk door te stromen naar vmbo kader 2.


En na je vmbo …
Wist je dat maar liefst een kwart van alle kinderen talentvolle ondernemers zijn? Misschien wil je straks door in uiterlijke verzorging,
horeca, sport, design, handel, mode of reclame. Na het vmbo kun je alle kanten op!

Met het diploma van vmbo-basis kun je naar het mbo, naar niveau 2; na dit niveau is het mogelijk om later door te stromen naar niveau 3 en ook 4. Daar leer je dan verder voor je toekomstige beroep. Als je een vmbo-basisdiploma hebt, kun je ook doorstromen naar vmbo-kader.

Wil je alvast komen kijken? Je bent van harte welkom!
Vmbo-middag
• woensdag 12 december 2018, 14.30-16.00 uur.
Speciaal voor leerlingen met vmbo-advies.
• woensdag 23 januari 2019, 14.30-15.30 uur
Speciaal voor leerlingen met vmbo-lwoo-advies

Informatie en aanmelding
Aanmelden voor het lwoo gaat altijd via een intakegesprek. Daar worden je testresultaten besproken en vertellen we jou en je ouders/verzorgers alles wat jullie nog willen weten. Je moet dan meenemen:
• je testgegevens;
• een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie;
• een onderwijskundig rapport (als dat door je basisschool verstrekt wordt).
Na dit intakegesprek kun je je inschrijven, met het formulier dat je van ons krijgt.

Voor meer informatie over lwoo of het maken van een intakegesprek, neem contact op met de teamleider, mevrouw drs. A. de Kluyver (0180 411 777 of
a.dekluijver@farelcollege.nl).