Identiteit

Missie
Het Farelcollege biedt eigentijds en innoverend onderwijs waarbij we geïnspireerd worden door de christelijke traditie. Op persoonlijke en stimulerende wijze leiden we jongeren op om hun diploma te behalen en bereiden we hen voor op hun functioneren in de maatschappij. Daarbij leren we hen om respectvol met mens en omgeving om te gaan en waarderen we diversiteit als kracht.

Identiteit
Onze school is een christelijke school. Wij willen onze leerlingen kennis laten maken met de christelijke normen en waarden, maar staan nadrukkelijk ook open voor andere religies. We hebben een open karakter en elke leerling, met welke achtergrond dan ook is welkom. In de diversiteit die het Farelcollege kenmerkt, vinden wij de ruimte om met elkaar de dialoog aan te gaan. De identiteit komt tot uiting in de omgang met elkaar, dagopeningen, onze kerst- en paasvieringen, bijzondere gelegenheden en een jaarlijkse actie voor het goede doel.