Over ons


Het Farelcollege is een bloeiende brede scholengroep voor christelijk voortgezet onderwijs in Ridderkerk. Ruim 1800 leerlingen volgen hier, verdeeld over drie scholen, onderwijs op maat: van atheneum tot met vmbo basis met lwoo. Het Farelcollege maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO).

Het streven naar meer kleinschaligheid krijgt vorm met het Farel Lyceum (atheneum/havo), de Farel Mavo en het Farel Vmbo, die elk in een apart gebouw gehuisvest zijn.

Kleinschalig en betrokken
Met de kleinschalige opzet streven we naar de menselijke maat. De voordelen van drie aparte scholen zijn groot: de docenten zien de leerlingen vaker, leren ze beter kennen en het biedt docenten meer kansen om leerlingen goed te begeleiden. Er zijn aparte docententeams gevormd, die vast verbonden zijn aan de verschillende scholen. Docenten en leerlingen zijn zo meerdere jaren vertrouwde gezichten van elkaar zijn.

Het Farelcollege en haar kernwaarden
Bij het vormgeven van het beleid, laten wij ons leiden door onze kernwaarden, zoals deze zijn weergegeven in het schoolplan 2016-2020.

Identiteit
Onze school is een christelijke school. Wij willen onze leerlingen kennis laten maken met de christelijke normen en waarden, maar staan nadrukkelijk ook open voor andere religies. We hebben een open karakter en elke leerling, met welke achtergrond dan ook is welkom. In de diversiteit die het Farelcollege kenmerkt, vinden wij de ruimte om met elkaar de dialoog aan te gaan. De identiteit komt tot uiting in de omgang met elkaar, dagopeningen, onze kerst- en paasvieringen, bijzondere gelegenheden en een jaarlijkse actie voor het goede doel.

Kwaliteit
Op onze school staan kwalitatief goed onderwijs, hoge leerlingopbrengsten en passende begeleiding centraal. Kwaliteit betekent, dat het resultaat voorop staat. De kwaliteit wordt gemaakt door de docenten, die voor de klas staan.

Veiligheid
Voor de groei naar volwassenheid biedt onze school de leerlingen een veilig klimaat, waarin duidelijke afspraken een kader bieden, waarbinnen elke leerling zijn eigen kwaliteiten kan ontwikkelen.

Vertrouwen
Vertrouwen is de basis. Wij kijken naar waar leerlingen goed in zijn. We stimuleren en begeleiden leerlingen in het benutten van hun talenten. Het Farelcollege wil meer doen dan leerlingen ‘klaarstomen’ voor een diploma.

Duidelijkheid
Het Farelcollege kenmerkt zich door duidelijkheid en structuur. De duidelijkheid heeft betrekking op tal van terreinen. Van heldere regels tot een goed pedagogisch klimaat.

Persoonlijke aandacht
Persoonlijke aandacht en betrokkenheid zijn kenmerkend voor onze aanpak. Ze geven leerlingen houvast.