Volg- en adviessysteem (VAS)

Sinds enige jaren nemen wij in de eerste drie leerjaren de VAS-toetsen van het CITO af bij onze leerlingen. VAS staat voor volg- en adviessysteem en net als bij de CITO eindtoets op de basisschool worden leerlingen vergeleken met landelijke normen. Binnen het CITO volgsysteem worden kernvaardigheden binnen de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde gemeten en in kaart gebracht.

In totaal maken de leerlingen vier VAS toetsen. VAS toets 0 wordt in het begin van klas 1 afgenomen en geldt als een beginmeting. Toets 0 geeft ons een inzicht in het niveau waarop de leerlingen bij ons binnenkomen. Met toets 1, 2 en 3, die allemaal aan het eind van de respectievelijke leerjaren worden afgenomen, kunnen wij zien of de leerlingen op het gewenste niveau blijven en of ze meegroeien met de landelijke norm. Deze toetsen geven ons dus waardevolle informatie over ons onderwijs.

Als ouder krijgt u na elke VAS-toets een exemplaar van de uitslag. Hierop kunt u zelf ook zien op welk niveau uw zoon of dochter presteert op de verschillende kernvaardigheden. Mocht u over deze uitslag vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met de mentor van uw kind. Voor meer informatie kunt u ook kijken op ww.cito.nl.